Belang van een audit trail voor Journal Entries

Belang van een audit trail voor Journal Entries

Journaalposten zijn, volgens de Journal of Accountancy, zeer gevoelig voor het management doorbreken en fraude De meest voorkomende, zegt het tijdschrift, zijn handbediening inzendingen waarbij fictieve of voortijdige opbrengsten Hoewel interne controles worden getroffen om te voorkomen dat fraude materiële onjuistheden te voorkomen, hebben sommige medewerkers te vinden manieren om rond deze controles audit trails gemaakt als onderdeel van een interne audit zijn van belang voor het opsporen van afwijkingen in journaalposten en voor de identificatie van de persoon of personen die betrokken zijn

Transactie Wederopbouw

Een audit trail is een historisch overzicht van de acties van een persoon heeft bij het invullen van een financiële transactie audit trails een middel voor het chronologisch recreëren gebeurtenissen vanaf het brondocument, zoals een factuur, bon of inkooporder, uit naar de voltooiing Vanwege dit, zij leveren een andere laag van de interne verantwoording Ze zijn belangrijk bij het bekijken van journaalposten, omdat tijdens het proces van transactie wederopbouw, ze laten accountants om de bron van een dagboek discrepantie of fout lokaliseren

Naleving van Auditing Standards

Audit trails voldoen aan algemeen aanvaarde controlenormen, meer specifiek Gaas geen 99, het onderzoek van fraude in een financieel memorandum audit De norm stelt "de accountant moet procedures om de geschiktheid van journaalposten opgenomen in het grootboek en andere aanpassingen te testen ontwerpen" Als Bijvoorbeeld, de Journal of Accountancy meldt een interne auditor bij WorldCom een ​​lange afstand telefoon service provider creëerde een computer based dagboek audit trail een $ 500.000.000 frauduleuze toegang De ontdekking van extra frauduleuze transacties en tal van andere financiële verschillen resulteerde in het bedrijf te ontdekken het indienen van hoofdstuk 11 faillissement in juli 2002

Aanvaardbare Evidence

Het management kan dagboek audit trail resultaten die fraude of andere illegale of onethisch gedrag als bewijsmateriaal te ontdekken in disciplinaire acties gebruiken interne disciplinaire maatregelen omvatten alle acties tot en met de beëindiging van de procedure Door een audit trail is een objectieve weergave van de feiten, kan het ook worden gebruikt extern, zoals in het strafproces Rekenkamer ook audit trail informatie gebruiken als ondersteunende documentatie bij het schrijven van een definitief oordeel

Wat Auditors Look For

Accountants kijken specifiek naar "wat", "die" en "wanneer" als ze gaan over het creëren dagboek audit trails De "wat" van een audit trail omvat het opsporen van aantekeningen aan onafhankelijke, ongebruikelijke of zelden gebruikte rekeningen en vermeldingen consequent gebruik van round nummers of hetzelfde einde nummer "Who" gaat het vergelijken van een lijst van toegelaten of die journaalposten tegen personen die daadwerkelijk het dagboek of vermeldingen "Wanneer" impliceert tracing journaalposten gemaakt voor of tijdens de voorbereiding van het einde van de periode financiële gewoonlijk creëren verklaringen die geen overeenkomstige rekeningnummers alsmede journaalposten opgenomen aan het einde van de verslagperiode of na de sluiting ingangen hebben die weinig bevatten om geen uitleg

111

Commentaren - 0

Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha