Hoe schrijf je een opdrachtbevestiging voor Auditing

Hoe schrijf je een opdrachtbevestiging voor Auditing

Een engagement brief voor auditing dient meerdere doelen voor zowel de accountant en de opdrachtgever, het identificeert de omvang van het werk uit te voeren, de tijdlijn waarin het zal worden verstrekt, de professionele tariefstructuur, en de beperkingen van de opdracht Daarom is het belangrijk de overeenkomst voor diensten goed te documenteren voordat met werkzaamheden aan een audit

Identificeer de omvang van de te leveren diensten om uw begrip over de diensten te documenteren, zou de betrokkenheid brief duidelijk de professionele diensten die dus zal worden verstrekt, een controlecliënt zal niet verwachten dat belastingaangiften worden ingediend of advies te verstrekken De betrokkenheid brief moet de bijbehorende deliverables sommen voor de controle, met inbegrip van een evaluatie van de interne controle, en de voorbereiding van de audit rapport en advies brief aan het einde van de opdracht

Bepaal de tijdlijn voor het uitvoeren van audits veldwerk voor het plannen van de doeleinden van de opdrachtbevestiging moet het tijdsbestek waarin het zal worden afgerond te identificeren, omdat het uitvoeren van bepaalde controlewerkzaamheden kan de samenwerking van het personeel en de beschikbaarheid van bedrijfsgegevens ook nodig, de tijdlijn moeten worden specifiek verwezen de opdrachtbevestiging om misverstanden over audit gerelateerde reglementaire termijnen te voorkomen

Duidelijk vast te stellen de professionele tariefstructuur Om u te helpen voorkomen dat geschillen met betrekking tot honoraria, de opdrachtbevestiging moeten billing tarieven voor professionele medewerkers en partners, met een schatting van de totale vergoedingen en kosten, alsmede specifieke bepalingen voor reis- en andere directe kostenvergoeding Verder omvatten Het moet duidelijk zijn dat er geen kosten zijn afhankelijk van het resultaat van de audit, zoals die duidelijk de onafhankelijkheid van de accountant zou beïnvloeden

Wijzen elke verplichting met betrekking tot het opsporen van fraude Om professionele aansprakelijkheid te beperken, moet de betrokkenheid brief staat dat de audit is beperkt tot professionele standaarden en GAAP doeleinden, en is niet een uitgebreid onderzoek naar mogelijke illegale activiteiten, zoals het opsporen van fraude

Onder andere een bemiddeling of bindende arbitrage-clausule te helpen oplossen van eventuele geschillen In het ongelukkige geval dat een juridisch geschil komt voort uit de opdracht, kan een bemiddeling of arbitragebeding te helpen bij het oplossen van de zaak door te voorkomen dat formele rechtszaken, waardoor aanzienlijk te verminderen van de tijd en ten koste van zowel de opdrachtgever als de accountant bij de beslissing de zaak

Verkrijgen handtekening of een bestuurslid toestemming van de cliënt om de ontvangst en het begrip van de opdrachtbevestiging door de klant te documenteren, de accountant moet zorgen voor een ondertekende kopie van de brief te verkrijgen bij een geautoriseerde klant vertegenwoordiger

1

Commentaren - 0

Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha